Voorschool

In Montessorischool het Winterkoninkje is ook een voorschool gevestigd. De voorschool is onderdeel van Combiwel. Hier worden peuters tussen 2,5 – 4 jaar, op speelse wijze voorbereid op het basisonderwijs.
Er is een nauwe samenwerking met de basisschool, vooral met de leerkrachten van groep 1 en 2, waarmee de voorschool de VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) vormt. De pedagogisch medewerkers dragen zaken rond de ontwikkeling van de kinderen middels een warme overdracht aan deze leerkrachten over.

Naast dat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de Montessoriaanse manier van lesgeven, wordt er op de voorschool ook gewerkt met het VVE-programma ‘Uk en puk’. Er wordt themagericht gewerkt, met extra aandacht voor de taalontwikkeling.
Voorschool het Winterkoninkje bestaat uit 2 groepen van 12 kinderen. Uw peuter kan hier minimaal 2 en maximaal 4 dagdelen naar toe komen.

De groepen worden geleid door 3 lieve, enthousiaste, gekwalificeerde pedagogisch medewerkers: Angela, Madiha en Suzanne.

Bij voorschool het Winterkoninkje is ook een oudercontactmedewerker werkzaam. Zij heet Jolanda en is regelmatig op vrijdag aanwezig. Jolanda staat voor u klaar, wanneer u vragen heeft over de opvoeding van uw kind(eren). Bovendien organiseert zij themabijeenkomsten en biedt ze u materialen aan, waar u thuis mee aan de slag kunt samen met uw peuter (VVE Thuis).

Wilt u meer weten?
Bel Combiwel: 020-5754700 of kijk op de website: www.combiwel.nl

U bent ook van harte welkom om eens bij ons binnen te lopen, dan maken we een afspraak om u uitgebreid te woord te kunnen staan!

Praktische informatie:
Groep 1: maandagochtend, dinsdagochtend, donderdagmiddag, vrijdagmiddag
Groep 2: maandagmiddag, dinsdagmiddag, donderdagochtend, vrijdagochtend

Openingstijden: 
Ochtend: 8.15 -11.45 uur
Middag: 12.15 -14.45 uur

Contactgegevens:
Telefoonnummer voorschool: 06-41731963
E-mailadres voorschool: vve.winterkoninkje@combiwel.nl

Hier kunt u de inspectierapporten inzien