top of page

Aslan Muziekcentrum verzorgt op onze school een doorlopende leerlijn!

Aslan Muziekcentrum biedt voor het primair onderwijs de leerlijnen muziek (Muziek Talent Express), dans (Dans Talent Express), theater (Theater Talent Express) en een leerlijn, waarin twee of drie disciplines gecombineerd worden. Met deze leerlijnen geeft Aslan Muziekcentrum invulling aan het huidige basispakket cultuureducatie. Een vaste vakdocent geeft wekelijks les waarin de leerlingen zich op een logische wijze muzikaal, theatraal en/of dansant ontwikkelen. Door de kunstlessen aan te laten sluiten op de jaarplanning, wordt het echt een onderdeel van de school.
 

Inhoud leerlijn:

  • Continuïteit in kunstzinnige ontwikkeling leerlingen.

  • Instrumenten in bruikleen.

  • Uitbreidingsmogelijkheid met een naschoolse talentgroep.

  • Aansluiting op de TULE-doelen.

  • Kwaliteits- en tevredenheidsbewaking.

  • Gratis digitale versie van onze leerlijnen voor alle leerlingen.

  • Aandacht voor rekenen en taal in de kunstlessen in onderdeel van onze leerlijn.

  • Optredens voor ouders en de buurt (o.a. musical en jaarfeesten) is onderdeel van de leerlijn.

In het kader van de Muziek Talent Express biedt Aslan Muziekcentrum los lesmateriaal en trainingen aan voor muziekdocent en groepsleerkrachten.

Wie wij zijn:

Aslan Muziekcentrum geeft grenzeloze muziek-, dans-en theatereducatie voor alle leeftijden, met de gedachte dat artistieke uitingen door hun aard meer begrip tussen verschillende groepen kunnen brengen. Verdieping in elkaars cultuur, achtergronden en waarden is daarbij essentieel.

 

Meer info:

Op zoek naar muziek-, dans- of theaterles buiten schooltijd? Of een talentprogramma op maat? Kijk voor meer informatie op www.aslanmuziekcentrum.nl of mail naar info@aslanmuziek.nl

aslan.png
bottom of page