top of page

onderbouw

Uit de gesprekken die de leerkrachten de afgelopen week met u als ouders gevoerd hebben kwam naar voren dat er ouders zijn die totaal geen behoefte hebben aan een schematisch weekoverzicht, maar dat er ook ouders zijn die daar wel behoefte aan hebben. 

Het volgende schema kunt u als handreiking gebruiken

weekplanning:

Iedere vrijdag ontvangt u van de groepsleerkracht (via de mail) een weekoverzicht voor de volgende week. In dit overzicht worden de tijden en de linkjes van de online-contactmomenten met u gedeeld.

steungroep kleuters:

Op maandag en donderdag is een kleine groep kleuters op school om onder begeleiding van Yvon te werken (o.a. Nederlandse taal). In het hoofdgebouw van 9:00-12:00 uur

contact met de kinderen:

Iedere klas heeft ten minste twee contactmomenten (via o.a. Zoom of Teams) per week. Verder is er op woensdag de Zoommeeting met de vakleekracht bewegingsonderwijs, Lesley. Zij geeft dan aan twee onderbouwgroepen gelijktijdig les.

contact met ouders:

U kunt als ouder altijd zelf contact opnemen met de leerkracht. Dit kan via mail. Wanneer er behoefte is aan telefonisch contact kan een belafspraak gemaakt worden.

 

neem bij deze onderwerpen in ieder geval contact op met de leerkracht:

- ophaalmoment werk (wanneer er thuis niet geprint kan kunt u deze op school ophalen)

- problemen bij inloggen met Gynzy/ZuluConnect

bottom of page