top of page

onderbouw

Aan het einde van iedere week ontvangt u van de leerkracht een overzicht van de digitale contactmomenten

De onderbouwen kennen de volgende contactmomenten:

- iedere onderbouw heeft twee x per week een contactmoment met de kinderen

- er is iedere week een contactmoment met de vakleerkracht gymnastiek

 

gymles      

09.30 – 10.00 uur                     klas Q en klas B

10.15 – 10.45 uur                     klas C en klas D

11.00 – 11.30 uur                     klas A en klas R

Meeting ID: 958 480 0782

Passcode: wjQS6s

bottom of page