Meer dan..

Een school is meer dan enkel rekenen en taal...