Hasebroekstraat 113, 1053 CS Amsterdam

020 618 8563

|

J.P. Heijestraat 45, 1053 GK Amsterdam

020 618 1158

Updates en belangrijke informatie

Helaas kan uw kind momenteel niet naar school vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus. Toch kan hij of zij thuis doorgaan met het leren lezen! In deze brief leggen we u uit hoe uw kind hiermee aan het werk kan gaan en hoe u hem of haar hierbij kunt helpen.


 

Inmiddels zijn we een week verder en zijn we als school druk bezig met het verzorgen van onderwijs op afstand. Wat fijn om alle positieve reacties te zien van ouders in deze onzekere tijden. Aangezien er mogelijk een kans is op verlenging van het sluiten van scholen, willen wij voor de zekerheid de kinderen alvast voorzien van materialen voor nà 06-04.

Werkpakketten
Op dinsdag 24-03 is de school weer open om werk op te komen halen voor uw kind. Dit is een aanvulling op het pakket dat de kinderen vorige week hebben gekregen. Het is dus niet de bedoeling dat de kinderen nu al in deze werkboeken gaan werken!

Voor het ophaalmoment zijn er vaste tijden en willen wij u nadrukkelijk vragen aan deze tijden te houden, zoveel mogelijk alleen te komen en rekening te houden met de geadviseerde afstand van 1,5 meter! Mocht u niet in de gelegenheid zijn het werk op te komen halen, willen wij u vragen dit onderling met andere ouders te regelen. 
Afspraak, kom alleen! het is enkel ophalen van spullen! 

LET OP: bedenk thuis alvast samen met uw kind welk rekenboek van Reken Zeker nodig is als vervolg op het boek dat u nu momenteel al thuis heeft.

 

Tijd                        Klas           Ophaallocatie                    Aanwezig
08.30 - 09.00           N              Dependance, klas N           Petra
08.30 - 09.00           J               Hoofdgebouw, klas J          Irene
09.00 - 09.30           M              Dependance, klas M          Sanne
09.00 - 09.30           IE              Hoofdgebouw, klas IE       Catelijne
09.30 - 10.00           P               Dependance, klas P          Ellen
10.00 - 10.30           E               Hoofdgebouw, klas E         Irene

 

Contact en vragen?
Vanuit het Winterkoninkje hebben we de afspraak dat onze leerkrachten minimaal één keer per week contact hebben met de leerlingen van hun klas. De leerkracht kiest hiervoor zijn eigen werkwijze: filmpjes via de mail, whatsapp, microsoft Teams, Zoom etc. Dit kan dus per leerkracht verschillen. Het doel van dit contact is sociale verbinding en contact met elkaar behouden.

Als uw zoon/dochter vakinhoudelijke vragen heeft kunt u per mail contact opnemen met de desbetreffende leerkracht.  De leerkracht zal elke dag tussen 09.00 - 10.00 uw vragen beantwoorden en met u afstemmen of telefonisch contact wenselijk is.

Op onze website wordt alle relevante informatie geüpload: www.winterkoninkje.nl, houd dit goed in de gaten! Er worden ook tips gegeven voor thuisonderwijs en activiteiten die u kunt doen met uw kinderen.

Wij willen u daarnaast meegeven dat uw fysieke en mentale gezondheid en dat van de kinderen op dit moment het belangrijkste is. Deze situatie is enorm wennen voor iedereen en we vinden het vooral belangrijk te bekijken wat haalbaar is voor ieder in zijn thuissituatie.

Zulu Connect (digitale leeromgeving)
In loggen in de digitale leeromgeving (zulu connect). Normaal gesproken zijn de kinderen gewend om met hun individuele plaatje in te loggen, maar vanuit huis is dit helaas niet mogelijk. Elk kind heeft een unieke gebruikersnaam en wachtwoord dat moet worden gebruikt om in te loggen. De leerlingen kunnen thuis in hun schoolbestanden werken (Word, Powerpoint etc.) en oefenprogramma’s openen zoals ambrasoft en nieuwsbegrip, hiervoor gaan ze naar:

 

 1. https://app.zuluconnect.net

 2. inlognaam = voornaamachternaam

 3. wachtwoord = voornaamachternaam
  Let op! alles met kleine letters, zonder tussenvoegsels.

 

Basisvakken
Wij willen u vragen om het werk van de kinderen waar mogelijk na te kijken, om goed te monitoren of uw kind de stof begrijpt en indien wenselijk de leerkracht te vragen om uitleg.

 

 • Lezen: Voor de groepen 3 is er een aparte brief in de bijlage toegevoegd, waarin staat beschreven hoe de leeslessen van Veilig Leren Lezen digitaal als ouder gegeven kunnen worden. De bijbehorende werkboekjes zitten in het werkpakket. Voor de groepen 4 en 5 raden we aan om leeskilometers te blijven maken via een leesboek.
   

 • Rekenen: De leerlingen maken net als op school één les per dag (niet meer!) en gaan verder in hun werkboek van Reken Zeker waar ze zijn gebleven. Daarnaast raden we aan om per dag 5-10 minuten te oefenen met tafels, plus-, min- en keersommen, dit kunt u doen via ambrasoft (zie extra materialen).
   

 • Spelling: de leerlingen kunnen per week BLOON maken. Om in de BLOON omgeving te komen ga naar: Zulu Connect > basispoort > BLOON > inloggen. Daarnaast zit er in het werkpakket per week een werkblad om te maken. U kunt als ouder vervolgens een dictee geven van de aangeboden woorden uit het werkblad.

 

 • Begrijpend lezen: Online staat de les van nieuwsbegrip klaar, hier kan de les gemaakt worden van deze week en de komende weken. Om in de nieusbegrip omgeving te komen ga naar: Zulu Connect > basispoort > nieuwsbegrip.
   

 • Schrijven: werkboekje Pennenstreken, per dag een bladzijde.
   

 

Extra materialen

 

 • Ambrasoft: op ambrasoft kunnen kinderen oefenen met verschillende soorten rekensommen (plus-, min-, keer-, deelsommen) en zijn er oefeningen voor lezen, taal en spelling. De kinderen loggen in via zuluconnect > ga naar mijn klas > kies ambrasoft.
   

 • Rekenen:  https://www.sommenprinter.nl/ Op deze site kunnen de kinderen zelf, indien gewenst, werkbladen maken op verschillende oefengebieden.

 

Tips voor uitleg

Naamloos.png
284-free-illustration.jpg

valt uw werk onder de maatschappelijk vitale beroepen neem dan a.u.b. contact op met school.... liefst via de mail van de directeur