Groepen

Onze montessori basisschool is verdeeld in drie bouwen:

Kinderen blijven dus in principe twee of drie jaar bij dezelfde leerkracht(en). Het doel van deze heterogene groepen is het stimuleren van de sociale ontwikkeling. Kinderen kunnen elkaar op deze manier helpen of geholpen worden. Ze zijn allemaal een keer jongste, middelste of oudste in de groep.

Na deze periode gaan kinderen door naar de volgende bouw. De leerlingen uit groep 2 en groep 5 worden dan verdeeld over alle midden- of bovenbouwen en gaan niet als groep over naar een volgende klas.

Er zijn op onze school 6 onderbouwgroepen, 6 middenbouwgroepen en 5 bovenbouwgroepen. We vinden het belangrijk dat alle leeftijden in de twee gebouwen vertegenwoordigd zijn en zo heeft de verdeling van de groepen over de gebouwen dan ook vorm gekregen. Alle kinderen komen regelmatig in beide gebouwen; in het hoofdgebouw zijn het gymnastieklokaal voor de midden- en bovenbouw en het speellokaal voor de kleuters gehuisvest; in de dependance bevinden zich het lokaal voor beeldende vorming en de gemeenschappelijke ruimte, die tevens ingericht is als schoolbibliotheek en mediatheek.

De onderbouwgroepen beginnen na de zomervakantie met een gemiddelde groepsgrootte van 20 leerlingen. In de loop van het jaar groeit dit aantal naar ongeveer 27 kinderen in het hoofdgebouw en in de dependance, waar de lokalen wat kleiner zijn, naar 25 kinderen. In de middenbouwklassen streven we in het hoofdgebouw naar maximaal 28 kinderen per groep. In de dependance maximaal 25 kinderen. Voor de bovenbouwklassen gelden de volgende streefgetallen: in het hoofdgebouw 28 en in de dependance 26.

Plaatsing van kinderen (welk kind komt in welke groep) is afhankelijk van groepsgrootte en -samenstelling. De indeling wordt door de school gemaakt.

 
 

Onderbouw

Klas A:

Klas B:

Klas C:

Klas D:

 

Klas Q:

Klas R:

Romaine Tevreden : ma + di + wo

Ilja Boelé : do + vr

Küpra Evler : ma + di + wo

Romaine Tevreden: do + vrij

Mandy Lubbers :  di + wo +  do + vrij

Robin Schippers: ma

Nicole Langewaard: ma + wo+ do+ vrij

Robin Schippers: di

Regytha Aland : ma + di + wo 

Gönül Yilmaz: do + vrij 

Joan Heilbron : ma + di + wo + vr

Robin Schippers : do

 

Middenbouw

Klas E:

Klas I:

Klas J:

Klas M:

Klas N:

Klas P:

Judith van Stipriaan : ma + di + do + vrij
KarinHarenberg : wo
Paula Schaafsma : di + wo + do
Catelijne de Vries : ma + vr

Irene Jonker : ma + di + wo + do + (vr)

Saskia Kerstjens : vr (om de week)

Sanne v.d. Berge : ma + di

Michiel Leijenaar : wo + do + vr

Petra Boer : ma + wo + do + vr

Leyla Kokulu : di

Ellen van der Krol : ma + di+ 

Küpra Evler : wo + do + vr

 

Bovenbouw

Klas G:

Klas H:

Klas K:

Klas L:

Klas O:

Anouk Driessen : ma+ di+ wo+ do+ vrij

Frieda Esselink : di + wo + do + vr

Serena Nijhoff : ma+ do

Dirk Peeters : ma + wo + do + vr

Karin Harenberg : di

Jimna Bruns : ma + di + (wo)

Sanne v.d. Berge : (wo) + do + vr

Hans Arkenbout : ma + wo + do + vr

Michiel Leijenaar : di

Hasebroekstraat 113, 1053 CS Amsterdam

020 618 8563

|

J.P. Heijestraat 45, 1053 GK Amsterdam

020 683 1158