Hasebroekstraat 113, 1053 CS Amsterdam

020 618 8563

|

J.P. Heijestraat 45, 1053 GK Amsterdam

020 618 1158

Opvang kinderen van ouders werkzaam in cruciale beroepen

Wij kunnen als school meedenken en kijken. Tot nu toe is er één van onze Winterkoninkjes die gebruik maakt. Dat is prima, maar voor kinderen nu niet echt een wenselijke situatie. De BSO's in Amsterdam maken plek vrij voor ouders die in de cruciale beroepen werken.
De Natuurfontein (020 7701603) heeft dat soort plekken, maar ook Smallsteps  https://www.smallsteps.nl/nl/vitale-beroepen

Er vindt overleg plaats tussen de besturen en de gemeente over hoe de opvang te organiseren op de langere termijn, mocht dit nodig zijn. Mogelijk zal dit dan per stadsdeel/regio aangepakt gaan worden. Van belang hierbij is dat de inzet van docenten voor opvang niet ten koste gaat van het ontwikkelen van lesmateriaal. AWBR gaat contact opnemen met AMOS , ASKO en de kinderopvangorganisaties in Amsterdam West om hiervoor verschillende toekomstscenario’s uit te werken. We houden jullie op de hoogte.

CITO eindtoets 2020 geschrapt
Kinderen in groep 8 van het basisonderwijs hoeven dit jaar geen centrale eindtoets te doen. Dat heeft minister Slob van Onderwijs besloten om de werkdruk voor leraren te verminderen. Veel leraren zijn druk bezig met het organiseren en geven van thuisonderwijs.

Slob: "We vragen op dit moment heel veel van het onderwijspersoneel. Ik heb erg veel bewondering voor al die leraren en schoolleiders die zich met al hun creativiteit inzetten voor onderwijs aan kinderen die thuis zitten. Dat heeft nu prioriteit voor scholen."

Leerlingen in groep 8 hebben de afgelopen weken al een schooladvies gekregen. Dat is altijd al leidend geweest bij de keuze van een middelbare schoolopleiding. Er zal volgend schooljaar extra goed worden gekeken of een kind wel op de juiste opleiding zit.

Inlogproblemen bij ZuluConnect
Momenteel ervaren gebruikers van ZuluConnect problemen met inloggen. De preventieve maatregelen door het Corona virus zorgen voor een grote vraag naar thuiswerkmogelijkheden. Het ZuluConnect-team heeft de afgelopen periode opgeschaald in capaciteit en technologie om aan deze vraag te voldoen. Wij hebben echter niet kunnen inschatten dat de enorme toename van het gelijktijdig gebruiken van de leer- en werkomgeving ZuluConnect de omgeving zo sterk zou beïnvloeden. Wij werken met man en macht aan een oplossing en hebben er het vertrouwen in dat de problemen in de loop van de middag zijn opgelost. Zodra dit het geval is gaan we jullie opnieuw informeren. Excuses voor het ongemak. Met vriendelijke groet, Team ZuluConnect| de Rolf groep