Voorschool


In februari 2021 opende Voorschool Het Winterkoninkje haar deuren voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Het Winterkoninkje en de voorschool werken nauw samen.

De missie is: zelf doen, zelf leren met zorg en respect voor de ander.

De school streeft er naar een afspiegeling te zijn van de buurt waarin zij staat, met ouders die bewust kiezen voor Montessorionderwijs. 

Educatieve methode
De voorschool en basisschool Het Winterkoninkje werken met een doorgaande leerlijn voor kinderen van 2 tot 12 jaar, in één team en volgens dezelfde werkwijze.

Hierbij wordt de basis werkwijze volgens de Montessorimethode gecombineerd met het educatieve programma Kaleidoscoop.

Reden voor het combineren van beide methodes zijn: 

  1. De methode Kaleidoscoop sluit goed aan op de Montessorifilosofie en –methode. 

  2. Voor de Wet Kinderopvang en de aanvullende kwaliteitseisen is het een eis dat er met een erkend VVE programma wordt gewerkt. De Montessorimethode is nog geen erkende VVE methode (aanvraag hiervoor is op landelijk niveau wel ingediend). 

  3. De methode Kaleidoscoop in combinatie met de kennis en kunde van onze medewerkers zorgt voor kwalitatief hoogstaande en betrouwbare opvang. 

 

Tijdelijke locatie in School of Understanding.

In verband met de aanvraag van een nieuwe omgevingsvergunning (gemiddelde duur 26 weken) voor de locatie van Het Winterkoninkje heeft de voorschool een tijdelijk onderkomen bij de School of Understanding.

Deze is gevestigd in een speellokaal vol uitdagingen.

Het lokaal grenst aan een avontuurlijke buitenspeelplaats, waar kinderen zich naar hartenlust kunnen uitleven. 

Contact

Voorschool Het Winterkoninkje:

tijdelijke adres: Orteliusstraat 28
1057 BB Amsterdam
Telefoon: 06 29 39 52 30
Email: vshetwinterkoninkje@akros-amsterdam.nl
LRK: 268471216 (tijdelijk)

Groepen en openingstijden 2021
Groep(en):       één groep
Open:               5 ochtenden van 5.20 uur
Dagen:             maandag t/m vrijdag
Tijden:              08.30 uur tot 13.50 uur

 

Hasebroekstraat 113, 1053 CS Amsterdam

020 618 8563

|

J.P. Heijestraat 45, 1053 GK Amsterdam

020 683 1158

©2019 door by Els Lorié