Voorschool

In Montessorischool het Winterkoninkje is ook een voorschool gevestigd. De voorschool is onderdeel van Combiwel. Hier worden peuters tussen 2,5 – 4 jaar, op speelse wijze voorbereid op het basisonderwijs.


Er is een nauwe samenwerking met de basisschool, vooral met de leerkrachten van groep 1 en 2, waarmee de voorschool de VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) vormt. De pedagogisch medewerkers dragen zaken rond de ontwikkeling van de kinderen middels een warme overdracht aan deze leerkrachten over.

 

Naast dat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de Montessoriaanse manier van lesgeven, wordt er op de voorschool ook gewerkt met het VVE-programma ‘Uk en puk’. Er wordt themagericht gewerkt, met extra aandacht voor de taalontwikkeling. Voorschool het Winterkoninkje bestaat uit 2 groepen van 12 kinderen. Uw peuter kan hier minimaal 2 en maximaal 4 dagdelen naar toe komen.

Wilt u meer weten?
Bel Combiwel: 020-5754700 of kijk op de website: www.combiwel.nl

U bent ook van harte welkom om eens bij ons binnen te lopen, dan maken we een afspraak om u uitgebreid te woord te kunnen staan!

Praktische informatie:
Groep 1: maandagochtend, dinsdagochtend, donderdagmiddag, vrijdagmiddag
Groep 2: maandagmiddag, dinsdagmiddag, donderdagochtend, vrijdagochtend

Openingstijden: 


Ochtend: 8.15 -11.45 uur
Middag: 12.15 -14.45 uur

Contactgegevens:
Telefoonnummer voorschool: 06-41731963
E-mailadres voorschool: vve.winterkoninkje@combiwel.nl

Hasebroekstraat 113, 1053 CS Amsterdam

020 618 8563

|

J.P. Heijestraat 45, 1053 GK Amsterdam

020 683 1158

©2019 door by Els Lorié