top of page

Voorschool

akros wik.png


In februari 2021 opende Voorschool Het Winterkoninkje haar deuren voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Het Winterkoninkje en de voorschool werken nauw samen.

De missie is: zelf doen, zelf leren met zorg en respect voor de ander.

De school streeft er naar een afspiegeling te zijn van de buurt waarin zij staat, met ouders die bewust kiezen voor Montessorionderwijs. 

Educatieve methode
De voorschool en basisschool Het Winterkoninkje werken met een doorgaande leerlijn voor kinderen van 2 tot 12 jaar, in één team en volgens dezelfde werkwijze.

Hierbij wordt de basis werkwijze volgens de Montessorimethode gecombineerd met het educatieve programma Kaleidoscoop.

Reden voor het combineren van beide methodes zijn: 

  1. De methode Kaleidoscoop sluit goed aan op de Montessorifilosofie en –methode. 

  2. Voor de Wet Kinderopvang en de aanvullende kwaliteitseisen is het een eis dat er met een erkend VVE programma wordt gewerkt. De Montessorimethode is nog geen erkende VVE methode (aanvraag hiervoor is op landelijk niveau wel ingediend). 

  3. De methode Kaleidoscoop in combinatie met de kennis en kunde van onze medewerkers zorgt voor kwalitatief hoogstaande en betrouwbare opvang. 

 

Voorschool: Studentenleven
bottom of page