top of page

Brecht van den Muyzenbergfonds

IMG_1664.jpg

Dit fonds is opgericht in 1991 nadat Brecht van de Muyzenberg bij haar dood, in 1984, een legaat had nagelaten aan onze school van f 25.000,-

Brecht, geboren in 1897, was een strijdbare en actieve vrouw die op kwam voor de emancipatie van arbeiders, vrouwen en kinderen en ze streed voor de vrede. Zij was erg geïnspireerd door Maria Montessori, maar stoorde zich er aan dat er alleen elite montessorischolen werden opgericht. Zij heeft zich ingezet voor een montessorischool in een arbeiderswijk en werd in 1925 onderwijzeres op de eerste openbare montessorischool in de Kinkerbuurt. Ze heeft altijd erg genoten van het werken met de kinderen in deze achterstandswijk.

In de oorlog zat Brecht in het verzet. Zij heeft in het concentratiekamp Ravensbruck gezeten. 
Na de oorlog werd ze politiek actief, voor de CPN. 
Het eindeloos debatteren beviel haar echter niet en teleurgesteld verliet ze de politiek. Brecht heeft toen ‘De Werkschuit’ in Amsterdam opgericht. (zoiets als tegenwoordig Kunstweb).
Ze vond het van groot belang dat gewone kinderen op een laagdrempelige manier met kunst en cultuur in aanraking konden komen. Tot haar pensionering bleef ze actief op De Werkschuit.

Brecht verhuisde naar Bergen, maar kwam nog regelmatig Het Winterkoninkje bezoeken. 
Ze zei in een interview:

“Als ik in de put ben,ook door de internationale politieke misère, ga ik weleens naar de school in de Hasebroekstraat. Het is een verademing om daar te zijn”.


Onze oud-collega’s Saskia en Sienie haalden haar wel op om hier te komen en gingen ook op visite bij haar thuis. Brecht heeft eens, bij een jubileum, de hele school met versierde trams naar de Meervaart laten brengen en daar een voorstelling aangeboden.

Bij de oprichting van de Stichting Brecht vanden Muyzenberg is dit doel geformuleerd: 
De functie van het boek stimuleren, te bereiken door het boekenbestand in de klas en in de bibliotheek aan te vullen en daarnaast speciale activiteiten te organiseren rondom het boek.

Onze school heeft een eigen schoolbibliotheek, een documentatiecentrum en de klassen hebben een klassenbibliotheek. Elk jaar met de kinderboekenweek schenkt de stichting iedere klas een boek. In de loop der jaren zijn hierdoor al heel veel boeken via Brecht de klas, de bieb en het documentatiecentrum in gekomen.
Ook kon door het fonds een vitrinekast en een deel van de boekenkast bekostigd worden. 
De verhalen- en gedichtenbundels door onze school gemaakt bij de jubilea, werden mede mogelijk gemaakt door het Brechtfonds.
Het legaat is inmiddels voor ongeveer de helft op. 
We proberen altijd om middels de verkoop van de bundels en door giften het bedrag niet verder te laten slinken, omdat wij vinden dat een stichting met zo’n doelstelling moet blijven bestaan.

Donaties zijn altijd welkom op NL 11 INGB 000 4460 173 t.n.v. Stichting Brecht vd Muyzenberg.

Voor vragen kunt u terecht bij Frieda (klas H) 

Brecht van den Muyzenbergfonds: Onze filosofie
bottom of page