top of page

Montessori Onderwijs

Dr-Maria-Montessori.jpg

Maria Montessori werd in 1870 in Italië geboren. Zij was een van de eerste vrouwelijke artsen van  dat land,

en later een belangrijke onderwijs- en opvoedingsvernieuwer. In opdracht van de Italiaanse regering stichtte

zij in de volkswijken van Rome de ‘Casa dei bambini’, waar kinderen waarvan beide ouders moesten werken

werden opgevangen.

Maria Montessori wijdde een groot deel van haar leven aan de opbouw van haar wetenschappelijke visie op opvoeding en onderwijs. Zij onderkende in het kind een natuurlijke drang tot zelfontplooiing, gekenmerkt door periodes van grote ontvankelijkheid en verhoogde activiteit, de z.g. ‘gevoelige periodes’. Volgens Montessori ontwikkelt elk kind zich vanuit deze natuurlijke innerlijke behoefte.

De behoefte aan ontwikkeling manifesteert zich bij kinderen in een spontane belangstelling voor alles wat innerlijke groei kan bevorderen. Zij moeten dan ook vrij zijn om deze belangstelling te tonen en hun natuurlijke nieuwsgierigheid kunnen bevredigen. Op een montessorischool is het kind, binnen bepaalde grenzen, vrij om zijn eigen bezigheden te kiezen.

Kinderen mogen zich, rekening houdend met anderen, vrij door de klas bewegen, praten, contacten leggen. Natuurlijk zijn er ook situaties waarin de leerkracht de keuzevrijheid van het kind moet beperken en bepaalde activiteiten oplegt.

Montessori-onderwijs is ontwikkelingsgericht, individueel onderwijs. Kinderen ontwikkelen zich naar een steeds grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Ieder kind is een individu met een eigen aanleg, een eigen karakter, dat in de verschillende fasen van zijn ontwikkeling de school doorloopt. De volwassene heeft tot taak het kind te helpen en te stimuleren om verder te komen in zijn ontwikkeling, op het niveau dat voor hem haalbaar is.

De ontwikkeling van het kind staat in wisselwerking met de omgeving waarin het verkeert. De school moet een ‘voorbereide omgeving’ scheppen die het kind uitdaagt en stimuleert. De opvoeding van het kind moet zich op alle aspecten van het mens-zijn richten: psychisch, sociaal, intellectueel en creatief. Montessori noemde het kind ‘de bouwer van de mens’. Uit haar visie spreekt veel vertrouwen in het kind en zijn mogelijkheden.

De school is aangesloten bij, en erkend door, de Nederlandse Montessori Vereniging. Deze vereniging bewaakt de kwaliteit van het Nederlandse montessori-onderwijs door middel van periodieke visitaties, verzorgt publicaties over het montessori-onderwijs en verleent indien gewenst ondersteuning aan de montessori-scholen. Ook belangstellenden kunnen lid worden van de NMV.

Montessori Onderwijs: Over ons
bottom of page